Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Samværspolitik

For at sikre børn, ledere og forældre i FDF Hundige blev det besluttet i 2005, at nedskrive de vigtigste ”uskrevne” regler som gælder for fællesskabet hos FDF Hundige. Reglerne tager udgangspunkt i forbundets retningslinjer, gældende lovgivning og kredsens traditioner.

Samværspolitikken er ikke en utømmelig liste som kan bruges ukritisk, men er tænkt som solid rettesnor i det daglige FDF-arbejde, hvor svære situationer kan opstå.

 

Nærværende dokument er ejet at kredsleder og bestyrelsesformand, som i samarbejde med bestyrelse og lederråd opdaterer politikken 1 gang om året.

 

Den gældende version af samværspolitikken findes på Larmeren, og på denne hjemmeside.

 

Samværspolitik

 

Overnatning

 

•Drenge og piger sover hver for sig, hvis det er praktisk muligt

•Ledere og børn sover hver for sig, hvis det er praktisk muligt

•Inden eventuel benyttelse af fælles soverum skal alle spørges individuelt

 

Badning

 

•Drenge og piger bader hver for sig uden undtagelser

•Gerne flere ledere til stede

•Ved bleskift gælder de samme regler som ved badning

 

Omgangstone – og form

 

•Seksuelt samkvem er ikke tilladt

•Kysseri foran børnene skal indskrænkes til et minimum – også kram/sidde på

skødet

•Børnenes/ledernes blufærdighed skal respekteres – vi har alle forskellige

grænser

•Der skal snakkes pænt til og om børnene og ikke kommenteres udseende (f.

eks. må ordet ”pædofil” ikke bruges i ironi indenfor børnenes hørevidde)

•Talen til børnene må ikke virke krænkende (f.eks. skal tale om sex,

ukvemsord mv. skæres bort i det daglige arbejde - bør kun forekomme på

undervisningsplan)

•Vovede situationer i underholdning skæres ned til et minimum (f. eks. tøjkæde

og optræden i g-streng)

•Der er forskel på hvad børnene gør ved en leder og hvad en leder må gøre

ved børnene (f. eks. kan et barn godt sætte sig på skødet af en leder, men ikke

omvendt)

•Der må ikke gøres forskel på børnene (f. eks. skal al opmærksomhed ikke

konstant henledes på et barn)

•Ved nærgående fysisk kontakt mellem børn/ledere skal der være flere personer

til stede (f.eks. ved fjernelse af flåter på udsatte steder)

•Et nej er et nej – også under leg.

 

Samvær uden for FDF

 

•Børnene må ikke overnatte alene hjemme hos en leder

•Lederne må ikke opfordre til samvær på tomandshånd på steder der kan blive

intime

 

Eksisterende ledere/assistenter/bestyrelsesmedlemmer

 

•Skal gøres opmærksom på kredsens adfærdsregler overfor børn/ledere

•Der skal indhentes en børneattest på personer over 15 år. Denne skal være

blank.

•Indhentning af opdaterede børneattester finder sted hvert 3. år

 

Nye ledere/assistenter/bestyrelsesmedlemmer

 

•Skal til en indledende samtale hos kredslederen inden børnekontakt opnås.

•Der skal indhentes en børneattest. Denne skal være blank.

•Skal gøres opmærksom på kredsens adfærdsregler overfor børn/ledere

 

Andet

 

•Der skal indhentes børneattester på alle personer over 15 år som skal overnatte

på arrangementer hvori der deltager børn

•Hvis en person modsætter sig indhentning af børneattest, kan denne person

ikke bruges som leder

•Vi skal være opmærksomme på overgreb børnene i mellem. Ældre børn kan

begå overgreb mod yngre børn

 

Transport i egne biler

 

•Færdselslovens regler for fastspænding skal til enhver tid overholdes

•Der skal indhentes tilladelse fra forældre til transport af børn under 18 år i

personbiler. Dette gøres via en formular som indhentes 1 gang årligt.

•Klasselederen vurderer og bestemmer hvem der fører bilen

 

Rygning

 

•Der må ikke ryges indendørs på Larmeren. Forbuddet gælder også under

overdækning og i container.

•Børn under 18 år skal medbringe rygetilladelse fra forældre.

•Ved rygning skal der vises hensyn, rygeren skal gå væk fra andre.

 

Alkohol og euforiserende stoffer

 

•Det er ikke tilladt at være beruset ved samvær med børnene.

•Det er ikke tilladt at drikke til møder samt på ture og lejre.

•Besiddelse og brug af euforiserende stoffer er forbudt

 

Fotografering

 

•Det er ikke tilladt at fotografere delvist afklædte børn. Ved badning skal der

tages særlige hensyn.

•Forbundets regler for brug af billeder skal følges. Ved brug af billeder til

hjemmeside og blade, skal der indhentes tilladelse fra forældre. Det er

klasselederens ansvar at dette gøres.

•Børn der tager billeder (f.eks. med mobiltelefoner) skal gøres opmærksomme på

reglerne for fotografering.

 

Hvis mistanken om overgreb opstår

 

Hvis overgrebet finder sted inden for FDF

 

•Kredslederen kontaktes, hvorefter han tager over. Kredselederens videre gøren

er beskrevet indgående i folderen fra forbundet, hvilket bl.a. omfatter:

 

o Begivenheder nedskrives

o Mistænkte kontaktes og suspenderes fra børnearbejde

o Forberedelse overfor pressen igangsættes

o Offeret (og dets forældre) kontaktes

o Landsforbundet kontaktes

o Sociale myndigheder kontaktes

o Lederrådet og bestyrelsen informeres

o Forældreskaren kontaktes

 

Hvis overgrebet finder sted uden for FDF

 

•De sociale myndigheder kontaktes

 

Når pressen banker på

 

•Kredslederen er den eneste som udtaler sig. Lederne får ikke mundkurv på,

men henviser til kredslederen.