Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Vision

”FDF Hundige er Greves bedste folkekirkelige børne- og ungdomsarbejde

med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter”

 

Greves bedste

FDF Hundige fremstår som en attraktiv fritidsaktivitet for børn og unge.

     Vi arbejder på at øge medlemstallet

     Vi stræber på at blive bedre og dygtigere. 

     Vores kompetencer udvikles gennem uddannelse

     Vi er en aktiv spiller i lokalsamfundet

Folkekirkeligt

FDF Hundige har tilknytning til Hundige Kirke

     Vi tænker nye roller i den måde vi deltager i det kirkelige arbejde

     Der er fokus på udbredelse af det kristne menneskesyn

Børne- og ungdomsarbejde

FDF Hundige er mere end blot et anbringelsestilbud

     Vi interesserer os for børnene

     Seniorerne opfordres til at være assistenter

     Assistenterne står i mesterlære hos den voksne leder

     Det kræver uddannelse at være leder

     Det er ledere der leder børn og ikke børn der leder børn

     Vores kerneværdier i forhold til børnearbejdet er klart definerede

Livsvigtige fællesskaber

FDF Hundige arbejder for at børn og ledere skaber personlige relationer og netværk

     Vi har gode relationer til forældrene

     Vi kender vores nabokredse

     Vi er aktive medspillere i vores netværk

     Fællesskabet er det bærende

Meningsfyldte aktiviteter

FDF Hundige udvikler i samspil med børn og unge spændende og meningsfyldte

aktiviteter

     Vi er foregangsmænd for at udvikle nye aktiviteter i trit med samfundets udvikling

     Vi er kvalitetsbevidste om det arbejde de laver

     Vi fastholder de aktiviteter som giver mening for børn, unge og voksne